Haraldseid, eid i Vindafjord kommune, Rogaland, mellom Isvik i Skjoldafjorden og Haraldseidvågen, en sørgående arm av Ålfjorden. Eidet er rundt seks km langt og har en passhøyde på opptil 40 meter. Ifølge tradisjonen trakk vikingtidens sjøfarende, som ikke ville bli sett vest i Karmsundet, båtene over Haraldseidet.