Svalbard, kalvende isbre i Hornsund på Sør-Spitsbergen, 15 km lang, 64 km2. Breen er en av fire utvalgte breer som inngår i studier av hvordan klimaet påvirker bremassene på Svalbard. Istunnelene i breen har vært gjenstand for glasiospeleologisk forskning.