Glasiospeleologi, utforskning av grotter i isbreer. Isbreer har indre dreneringskanaler, i form av såkalte brønnhull (moulins) som tar vann fra breoverflaten ned i breens indre vannledningssystem, som til slutt fører til bresålen og ut breporten. Disse dreneringsveiene i isen har store likheter med grotter i karst. Utforskninger er bl.a. gjort i breer på Svalbard.