Høyenhall, boligområde i Oslo, ca. 5 km øst for bysenteret, i bydel Østensjø. Høyenhall var opprinnelig en eiendom sør for Bryn, hvor landets største frukthage ble anlagt i 1850-årene. Utparselleringer til boligtomter fra 1914 (villabebyggelse), særlig etter Østensjøbanens åpning 1926. Fra 1890-årene også betydelig industri i området (teglverk, produksjon av bygningsartikler), bedriftene nå nedlagt. Stort forretningssenter ved Høyenhall stasjon på Lambertseterbanen (Bryn senter). Det gamle Høyenhall brant 1935.