Håkon Armand Menzoni Johnsen, født i Trondheim, norsk politiker (A). Lagerekspeditør i Trondheim fra 1931. Medlem av Trondheim bystyre 1938–55. 1945–73 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, 1966–69 formann i Kirke- og undervisningskomiteen og 1969–70 president i Odelstinget. Formann i Nordisk Kulturfond 1969–71, styremedlem i NRK 1973–81.