Gunvald Ludvigsen, norsk politiker (V), sosialøkonom. Rådmann i Eid kommune 1983–90. Direktør ved Nordfjord sykehus 1993–2003. Medlem av Eid kommunestyre fra 1991, ordfører 2003–05. Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane 2005-09.