Guise, fransk hertugslekt, en sidelinje til huset Lorraine. Nedstammet fra Claude av Lorraine (1496–1550), som ved sitt ekteskap med en fransk prinsesse ble en av Frankrikes største jordeiere, og som av Frans 1 fikk tittelen hertug av Guise 1527. Claude etterlot seg fem døtre og seks sønner, som alle spilte en fremtredende rolle i tidens politikk, særlig som forsvarere for katolisismen. En av døtrene var gift med Jakob 5 av Skottland og ble mor til Maria Stuart. Slekten døde ut med François, hertug av Guise (død 1675).