Gudbrand Bakken, veterinær utdannet ved Norges veterinærhøgskole 1965. Dr.med.vet. 1981. Avdelingsveterinær, senere overveterinær Veterinærinstituttet 1974-1990, veterinærdirektør 1990-1998, ekspedisjonsjef Landbruks- og matdepartementet 1998- 2006, Ridder St. Olavs Orden 2007.