Grungstadvatnet er en innsjø (14 moh.) i Høylandet kommune i Trøndelag, ca. 5 km sør for kommunesenteret. Innsjøen inngår i Høylandsvassdraget. Innsjøene Almåsgrønningen (203 moh.), Storgønningen (160 moh.) og Olsgrønningen (134 moh.) fra vestsiden har avløp til Grungstadvatnet via Nordåa og Søråa. Vatnet har oppvandrende laks foruten ørret og røye. Via Eida i sør renner vannet ned i Eidsvatnet (9 moh.) og videre i elva Bjøra ut i Namsen. Innsjøens areal er 6,71 km² og omkrets 15,81 km.