Nordåa er en elv i Høylandet kommune i Trøndelag. Elva kommer fra innsjøen Olsgrønningen (143 moh.) og løper sammen med Søråa, ca. 3 km før dennes utløp i Grungstadvatnet. Den utgjør sammen med Søråa den nordligste delen av Høylandsvassdraget. Grungstadfossen, med et fall på 75 meter, ligger i dramatiske omgivelser. Elva er lakseførende over en strekning på ca. 5 km fra samløpet med Søråa.