Grønlandshavet, havområde utenfor Grønlands nordøstkyst, avgrenset av en linje Island–Jan Mayen–Spitsbergen. I dets nordlige del ligger Grønlandsbassenget med dyp ned til 3800 m; et større største dyp, 5500 m, finnes imidlertid i en mindre, isolert grop på 79° n.br. Langs Grønlands kyst er det en utstrakt kontinentalhylle (shelf), jevnt over 100 km bred. Vannmasser og sirkulasjon sees best i sammenheng med den øvrige delen av havet mellom Norge og Grønland; se for øvrig Norskehavet.