Kontinentalhylle, den innerste del av kontinentalsokkelen, relativt flat, grunn havbunn langs landområdene. Ytterst avgrenset av kontinentalskråningen.