Glåpen fyr, fyr i Moskenes kommune, Nordland, på østsiden av Moskenesøy. Opprettet 1857, forandret og forsterket senest 1946. Nedlagt som fyrstasjon og erstattet med en fyrlampe 1985.