Gravfeltet på Gjeite i Levanger er én av de største jernaldergravplassene på Innherred. Det monumentale feltet ligger på et markant høydedrag som strekker seg opp mot hundre meter over havet og med praktfull utsikt over Levanger. Da Gjeitefeltet ble systematisk målt opp i regi av Vitenskapsmuseet i begynnelsen av 1920-årene, var det 38 hauger tilbake, men opprinnelig har det vært enda flere. Fra disse haugene, og fra flatmarksgraver mellom dem, kjenner vi femten gravfunn med dateringer fra hele det lange tidsrommet mellom ca. 200 og ca. 900 e.Kr. Flere av gravene er blant de rikeste vi kjenner fra Trøndelag og vitner om de gravlagte spesielle status gjennom flere hundre år.