George Woodcock, kanadisk dikter, kritiker og universitetslærer, også grunnlegger av magasinet Canadian Literature (1959). Woodcock var påvirket av anarkismen og skrev i 1962 boken Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements, som regnes som en av bevegelsens viktigste verk. Han skrev også biografier, bl.a. om Peter Kropotkin og sin venn George Orwell. Som dikter debuterte han med The Centre Cannot Hold (1943), og han vendte tilbake til lyrikken med The Cherry Tree on Cherry Street and Other Poems i 1994. Han skrev også flere reiseskildringer med sosialt og historisk tilsnitt, som Faces of India (1964), South Sea Journey (1976) og The Canadians (1979); sistnevnte var myntet på folk utenfor Canadas grenser. Ut av arbeidet med Canadian Literature (som Woodcock redigerte til 1977) kom The World of Canadian Writing (1978) og Northern Spring (1986). Letters to the Past (1982) and Beyond the Blue Mountains (1987) er begge selvbiografiske.