George Bird Grinnell, amerikansk antropolog; studerte slettelandsindianerne og var særlig fascinert av cheyennefolkets livsførsel og dramatiske historie. Han skrev en rekke bøker, bl.a. Blackfoot Lodge Tales (1892), The Fighting Cheyennes (1915) og klassikeren The Cheyenne Indians: Their History and Ways of Life (2 bd., 1923). Redaktør og medeier av Forest and Stream 1876–1911.