Georg Kristiansen, norsk diplomat, offiser. Knyttet til Utenriksdepartementet fra 1946, underdirektør 1959, ekspedisjonssjef 1962. Ambassadør og Norges faste delegerte ved NATO og OECD, Paris, 1963–67, ved NATO i Brussel 1967–70. Kristiansen var 1970–74 direktør i Direktoratet for sivilt beredskap. Ambassadør ved OECD, Paris 1974–77, utenriksråd 1977–80. Ambassadør i Paris (UNESCO) 1980–85.