Garnisonskirken, slottskirken på Akershus slott og festning, Oslo kommune. Opprinnelig innredet i sørfløyen på 1500-tallet, ominnredet i 1620-årene, gjennomgripende forandret av E. D. Häusser 1738–41, restaurert av H. Sinding-Larsen 1911–16 og av A. Arneberg 1953–57. Inntil 1938 kirke for garnisonsmenigheten i Oslo, brukes nå av feltprestkorpset.