Fuglevik, tettsted i Rygge kommune, Østfold, ved Oslofjorden, rundt 6 km sør for Moss sentrum.