Friedrich von Bernhardi, tysk offiser (general) og forfatter. Kjent for krigsvitenskapelige verker og avhandlinger, især om kavaleriteknikk, men særlig for sin bok Deutschland und der nächste Krieg (1912). Den fremtrer som en kraftig formaning til Tyskland om å hevde og utvide sin maktstilling ved våpen. Krig prises som en biologisk nødvendighet, og det redegjøres for Tysklands muligheter, uten hensyn til folkerett og nøytralitet. Den alltyske bevegelse fant i Bernhardis bok en lite åndrik, men konsis bibel. Han førte armékorps og armégruppe i den første verdenskrig. Utgav 1921 Deutschlands Heldenkampf 1914–18.