Frauenlob, tysk dikter, grunnla ca. 1300 i Mainz den første skolen for borgerlig mestersang og ble av samtid og ettertid beundret for sine dikts teologiske lærdom. Tilnavnet fikk han på grunn av en lovsang til den hellige jomfru og fordi han innførte betegnelsen Frau istedenfor Weib.