Franco Fortini, italiensk forfatter. Han var til å begynne med inspirert av den hermetiske poesien, men tok senere avstand fra denne retningen og hevdet samtidig marxistiske synspunkter inspirert av Brecht og Frankfurter-skolen. Han utgav flere diktsamlinger, bl.a. Una volta per sempre (1963), der hans politiske engasjement kommer klart til uttrykk. Blant hans mange essaysamlinger kan nevnes Dieci inverni 1947–1957 (1957), der han kritisk analyserer etterkrigskulturen.