François Le Moyne, fransk maler; virket i Paris og Versailles, François Bouchers lærer. Han var påvirket av Rubens og venetianerne, og ble en av den tidligere rokokkoens betydeligste representanter for et dekorativt maleri av akademisk karakter. Blant hans lysfylte og elegante komposisjoner kan nevnes kuppelfresken i Mariakapellet, Saint Sulpice, Paris (1731–32) og takmaleriet Herkules' apoteose, Versailles (1733–36).