Frédéric Auguste Demetz, fransk dommer og kriminalreformator. Arbeidet for å få unge lovovertredere bort fra forbryterbanen ved å oppdra dem på landet og venne dem til landarbeid. Han anla 1839 sammen med en venn på dennes gods Mettray (ved Tours) en jordbrukskoloni og forbedringsanstalt for unge forbrytere. Den ble berømt.