Fosna, eldste kjente navn på stedet der byen Kristiansund nå ligger. Navnet har vært skrevet Fosen, Fossen o.l., og har vært tolket som fossund. Dette er grunnen til at Christian 6 gav stedet navnet Christianssund da det ble kjøpstad i 1742, og til at byen har en foss i sitt byvåpen. Det ble ca. 1920 reist forslag om å gi byen navnet Fosna. Stedet ble, før det fikk navnet Kristiansund, ofte kalt Litle-Fosn i motsetning til Storfosna i Ørland.