Den nye verden, de deler av Jorden som ble kjent for europeerne etter at Columbus hadde funnet Amerika, til forskjell fra de verdensdeler som var kjent fra før (Europa, Asia og Afrika); mest brukt om Amerika. Først brukt i verket De Orbe Novo lat. 'om den nye verden', som Pietro Martire d'Anghiera skrev på 1500-tallet om de nyoppdagede landene på den vestlige halvkule.