Forset er et tettsted i Gausdal kommune, Oppland, i Vestre Gausdal.