Forparlamentet, forsamling av ca. 500 representanter for de tyske stater, trådte sammen i Frankfurt am Main 31. mars–3. april 1848. Forsamlingen ble sammenkalt av et revolusjonært 7-mannsutvalg på bakgrunn av den revolusjonære bevegelse i de tyske stater etter februarrevolusjonen. Oppgaven var å forberede valgene til en tysk nasjonalforsamling (se Frankfurt-parlamentet).