Forenede Gamle Druid-Orden, ordensselskap som har til formål å virke for menneskenes ideelle utvikling, stiftet i London 1781. Anser seg å være en fortsettelse av den gamle walisiske bardeorden, som igjen regnet fortidens druider som sine aner. Ordenen har vunnet størst utbredelse i engelsktalende land, særlig Wales og England. Til Amerika ble den overført 1830, til Australia 1839. Fra Amerika kom ordenen tilbake til Europa (Tyskland 1872, senere også til Skandinavia). Druid-Ordenen har likhet med de såkalte hemmelige ordensselskaper. De enkelte lands riksstorlosjer er tilsluttet en internasjonal organisasjon, The International Grand Lodge of Druidism, grunnlagt 1908. Den øverste ledelse i Norge er Den norske Riksstorlosje av Forenede Gamle Druid-Orden.