Forbundsalliansen, navn på en planlagt, men skrinlagt, sammenslåing av LO-forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Postkom, Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi. Prosjektet ble skrinlagt i 2013 på grunn av motstand fra Transportarbeiderforbundet.