Fjernstyrt blokksystem er tatt i bruk i betydelig utstrekning, se CTC.