Finn Roll-Hansen, norsk botaniker og forstpatolog. Forstkandidat fra NLH 1932, dosent i plantesystematikk og skogbotanikk ved Norges landbrukshøgskole 1947–58, senere skogforsøksleder og 1968–74 professor i forstpatologi ved Det norske skogforsøksvesen. Hans vitenskapelige produksjon omfatter mykologiske og forstpatologiske emner, og han utgav forelesninger i lavere planters systematikk og i skogbotanikk samt lærebøker i skogsykdommer.