Federico De Roberto, italiensk forfatter; mest kjent for sin historiske roman I vicerè (1894), som forteller om en siciliansk adelsfamilies forfall, men som også gir et bredt bilde av Sicilias sosiale liv. De Roberto sluttet seg til den litterære retningen «verismo», den italienske form for naturalisme, men hans interesse for psykologisk analyse peker mot de såkalte dekadenter.