Farnakes, lilleasiatisk konge, sønn av kong Mithradates 6 Evpator. Beseiret 63 med romersk hjelp sin far, som deretter begikk selvmord. Som belønning fikk han det bosporanske riket. Under borgerkrigen mellom Caesar og Pompeius beseiret Farnakes 48 Caesars general Domitius Calvius, men året etter ble Farnakes selv beseiret av Caesar ved Zela. Caesar sendte følgende kortfattede beretning om seieren til senatet: veni, vidi, vici (jeg kom, jeg så, jeg vant). Farnakes, som etter nederlaget flyktet hjem, ble kort etter myrdet.