Fabian von Fersen, svensk friherre og offiser. Feltmarskalk 1675, generalguvernør over Skåne, Halland og Blekinge 1675, posthumt utnevnt til riksråd 1678. Han gjorde en viktig innsats for å styrke forsvaret i de skånske provinser, særlig kjent er hans dyktige forsvar av Malmö 1677.