Sam Eydes fond til fremme av kjemisk og fysisk forskning, dannet 1916 ved en gave fra Norsk Hydro i anledning av Sam Eydes 50-årsdag. Tilknyttet Nansenfondet.