Exlex, vittighetsavis, utgitt 1919–20, med skarpt satirisk innhold, redigert av Ragnvald Blix, som også var bladets hovedtegner, sammen med Olaf Gulbransson, Robert Storm Petersen, Anton Hansen, Adolf Hallman og flere. Se også vittighetsblader.