Hollands beslutning august 1667 om å avskaffe stattholderverdigheten. Generalstatene godtok ediktet 1670 (Acte van Harmonie); 1772 ble Vilhelm 3 stattholder, og dermed skjedde nettopp det som ediktet skulle hindre.