Euglena, flagellatslekt i øyealgeklassen Euglenophyceae, alminnelig utbredt i ferskvann. Ved masseforekomster kan Euglena gi misfarging av vannet. E. gracilis er mye brukt som forsøksorganisme i algefysiologiske studier.