Øyealger er en algedivisjon med én klasse: Euglenophyceae.Flagellater med én eller flere flageller stikker ut gjennom en flagellkanal. Proteinbånd (pellicula) under cellemembranen muliggjør formforandring og dermed euglenoide (vridende) bevegelser. En oransjerød samling av karotenoidholdige oljedråper danner øyeflekken, som ligger i cytoplasmaet nær flagellkanalen.Autotrofe former med mange klart grønne kloroplaster omfatter slekter som Euglena, Eutreptia og Eutreptiella. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel