Euglenophyceae, mikroalgeklasse i divisjonen øyealger, med grønne kloroplaster som inneholder klorofyll a og b, oftest med en stor oransje øyeflekk, og én eller flere flageller. Klassen skiller seg mikroanatomisk fra de øvrige grønne algene. Flere slekter, bl.a. Euglena i ferskvann, Eutreptia og Eutreptiella i saltvann.