Christian Gottfried Ehrenberg, tysk naturforsker, professor i Berlin, et grunnleggende navn i den mikroskopiske undersøkelse av encellede organismer, særlig infusjonsdyrene. Klassiske er hans korallundersøkelser og hans studier av diatoméer fra tidligere jordperioder.