Ernst August, konge av Hannover fra 1837, femte sønn av Georg 3 av Storbritannia og Hannover. Gift 1815 med en mecklenburgsk prinsesse, søster av dronning Louise av Preussen. Kongefellesskapet med Storbritannia (siden 1714) ble brutt ved dronning Victorias tronbestigelse 1837, siden kvinnelig arvefølge ikke gjaldt i Hannover. Hannovers trone gikk i stedet over til Ernst August. Han opphevet den liberale forfatning av 1833, men under inntrykket av marsdagene i Berlin 1848 måtte han dog akseptere en liberal konstitusjon. Hans sønn Georg ble konge etter ham.