Erik Andreas Colban, født i Oslo, norsk diplomat, sønn av E. A. Colban. I utenrikstjenesten fra 1938; byråsjef 1947, generalkonsul i Cape Town 1959–63, ambassadør i Buenos Aires 1963–67. Ekspedisjonssjef 1967, ambassadør i Bern 1973–81. Dr.juris 1962 på avhandlingen Stortinget og utenrikspolitikken.