Emil Erlenmeyer, tysk kjemiker, oppstilte konstitusjonsformler for naftalen, azo- og hydrazoforbindelser. Erlenmeyers navn er knyttet til de velkjente erlenmeyerkolbene, som brukes mye i kjemiske laboratorier.