Erlenmeyerkolbe, kolbe, ofte laget av glass som tåler moderate termiske sjokk, med en utforming som tillater relativt stor heteflate samtidig som åpningen er liten for å unngå stor fordampning. Finnes også i plast. Brukes meget i kjemiske laboratorier.