Emden-ledningen, gassrørledning fra Ekofisk-området til Emden i Tyskland, i drift fra 1977, se Norpipe.