Eliza Orzeszkowa, polsk forfatter. Hun skrev romaner og fortellinger med sosial tendens, bl.a. om kvinnefrigjøring, folkeopplysning og bekjempelse av religiøse og rasemessige fordommer. Som hennes hovedverk regnes gjerne Ved Njemen (1887), en optimistisk-patriotisk lovprisning av samhold og samarbeid mellom adel og allmue. Av hennes øvrige produksjon kan nevnes romanen Marta (1873), som skildrer samfunnets undertrykkelse av kvinnen, Eli Makower (1875) og Meir Ezofowicz (1878), som begge utspilles i jødiske omgivelser, og to romaner fra bondemiljø, Dziurdzia-folket (1885) og En knøl (1888).