Dyrgja, tilløp til elven Hemsil fra vest, Hemsedal kommune, Buskerud. Kommer fra Versjøen (1234 moh.) på grensen til Ål, og munner ut i Hemsil sør for Svøo tettsted.