Svøo, tettsted i Hemsedal kommune, Buskerud, ved Rv. 52 ca. 4 km sør for Hemsedal tettsted. Boligområde. Turisttrafikk.